فهرست

دسته بندی: خاطرات

قرص ماشین گرفتگی
ادامه مطلب ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 1774

قرص ماشین گرفتگی

خاطرات, سرگرمی ها

بيمار :قرص ماشین گرفتگی دارین، داریم میریم مسافرت؟ همكار: بله داریم ،ماشینتون چیه ؟ بیمار: نمیدونم راستش …یه لحظه (درحال زنگ زدن به خونه…الو با چ ماشینی میریم فردا) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

برچسب‌ها