فهرست
۲۵ تیر ۱۳۹۵
Colon Cancer Treatment

Colon Cancer Treatment

بررسی علمی نسخبا تشکر از دکتر حسین کربلایی

Colon Cancer Treatment

Leucovorin 500 mg/m 2 given as a 2-h infusion and repeated weekly for 6 wk plus 5-fluorouracil (5-FU) 500 mg/m 2 given as a bolus 1 h after the start of leucovorin and repeated six times weekly; every 8 wk for four cycles

Common regimens include 5-FU and leucovorin with or without oxaliplatin or capecitabine, as follows

mFOLFOX6: Oxaliplatin 85 mg/m 2 IV over 2 h on day 1 plus leucovorin 400 mg/m 2 IV over 2 h on day 1 plus 5-FU 400 mg/m 2 IV bolus on day 1, then 1200 mg/m 2/day for 2 d continuous infusion; repeat every 2 wk

بررسی علمی نسخ.jpg2 بررسی علمی نسخ.jpg3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

برچسب‌ها